Strona główna

Z Jednomandatowe.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Witaj na jednomandatowe.pl!

Rąsia modified.jpg

Jednomandatowe.pl to serwis na którym znajdziesz pełne kompendium wiedzy o Jednomandatowych Okręgach Wyborczych, czyli o tzw. JOWach. W Polsce rozgorzała (wreszcie!) debata na temat fundamentów ustrojowych naszej demokracji. Chcemy, aby wiedza o tym co niezwykle ważne, była pełna i łatwo dostępna. Dlatego też udostępniamy ten serwis.

Uważamy, że obowiązująca obecnie w Polsce ordynacja proporcjonalna jest jedną z podstawowych wad ustrojowych. Utrudnia tworzenie stabilnego i efektywnego rządu, odsuwa Polaków od wpływu na działanie państwa i skutecznie uniemożliwia powstanie w naszym kraju społeczeństwa obywatelskiego. Powoduje także, że pojęcie odpowiedzialności w polskiej polityce zostało zupełnie zapomniane, a partie niesłusznie mają uprzywilejowaną pozycję względem obywateli. Czas to zmienić. Chcemy posłów odpowiedzialnych przed wyborcami!

Zwycięstwo modified.jpg

Nie występujemy przeciwko partiom jako takim. Zauważamy jednak, że w proporcjonalnym systemie wyborczym są one grupami interesu, scentralizowanymi i oderwanymi od potrzeb obywateli. W systemie JOW partie mają szansę stać się organizacjami demokratycznymi, obywatelskimi, służącymi społeczeństwu.

Nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną. Wśród nas są ludzie o bardzo różnych poglądach. Łączy nas przekonanie, że dopiero zmiana systemu wyborczego dostarczy obywatelom skutecznych narzędzi do dalszych działań. Po wprowadzeniu JOW przyjdzie czas na dyskusję o wszystkich innych ważnych kwestiach ustrojowych i problemach do rozwiązania. Postulowana przez nas zmiana systemu wyborczego stanowi warunek konieczny do tego, aby udział wyborców w debacie nad sprawami najważniejszymi i ich wpływ na rozstrzyganie tych kwestii stał się realny.


Dlaczego JOW?

Tłum modified.jpg

JOW to najprostszy i najlepszy sposób wybierania parlamentarzystów. Najprostszy ponieważ trudno wyobrazić sobie bardziej naturalną zasadę niż ta, że zwycięzcą zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów. Co prawda w dziedzinie polityki nie sposób stwierdzić, że jedno rozwiązanie jest zawsze lepsze niż inne, jednak empirycznym dowodem na skuteczność JOW jest to, że stosują go najważniejsze państwa Europy: Wielka Brytania i Francja, najpotężniejsze mocarstwo świata – USA oraz najludniejszy kraj demokratyczny – Indie.

Wprowadzenia JOW-ów chce dziś już ponad 70 proc. społeczeństwa (badanie Homo Homini – 19.12.2013 r.). To sprawia, że oprócz racji merytorycznych mamy moralny obowiązek dołożenia wszelkich niezbędnych starań, by nasze wspólne marzenie o sprawnie i etycznie rządzonej Polsce zostało w końcu zrealizowane.

Dowiedz się więcej: Dlaczego JOW?