Głos alternatywny

Z Jednomandatowe Okręgi
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Metoda ta polega na poproszeniu wyborców, aby ułożyli ranking od najbardziej po najmniej preferowanych przez siebie kandydatów. Jeżeli w danym okręgu wyborczym występuje 6 kandydatów, wyborca przy nazwisku każdego wpisuje cyfrę od 1 do 6, przy czym cyfra 1 oznacza najbardziej preferowanego przez niego kandydata. W metodzie głosu alternatywnego istnieje również wariant wskazania jedynie dwóch najbardziej preferowanych kandydatów.

Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska w wyborach wymaganej większości absolutnej (50%+1), wówczas w procesie liczenia głosów, usuwany jest kandydat z najmniejszą liczbą pierwszych wskazań (nr 1). Jeżeli po ponownym przeliczeniu nadal nie można wybrać zwycięzcy wyborów, procedura usuwania najsłabszych kandydatów jest kontynuowana, aż do wskazania zwycięzcy.

Metoda głosu alternatywnego stosowana jest w wyborach do parlamentu w takich państwach jak Australia, Fidżi czy Papua-Nowa Gwinea.


Przykładowa karta wyborcza

Liczba określająca

preferencję

Imię i nazwisko
2 Jan Kowalski
3 Adam Nowak
1 Janina Osa
4 Jan Wójcik
5 Zuzanna Pszczoła

Bibliografia

  1. Marek M. Kamiński, Ordynacje większościowe i JOW-y. Kompendium reformatora ordynacji wyborczej, Warszawa 2016, s. 26.